Udruženje usmjereno na razvijanje i realizaciju američkih studija u Bosni i Hercegovini

Udruženje za američke studije u Bosni i Hercegovini je nestranačka, nevladina i neprofitna organizacija koja djeluje na cijelom području Bosne i Hercegovine. Ciljevi i djelatnosti Udruženje uključuju rad na upoznavanju domaće javnosti s američkom književnošću, kulturom, društvom, jezicima i drugim aspektima koje se odnose na Sjedinjene Američke Države, kao i pomoć i podrška u razvijanju akademskih, stručnih i kulturnih veza između SAD-a i Bosne i Hercegovine.


0 0

Kalendar