Organi Udruženja

President:
Ksenija Kondali

Vice President:
Selma Raljević

Secretary:
Damir Arsenijević
Managing Board

Ksenija Kondali, predsjednica
Selma Raljević, potpredsjednica
Tatjana Bijelić, član            
Damir Arsenijević, član
Nadira Aljović, član
Supervisory Board      

Srebren Dizdar, predsjednik
Nihada Delibegović-Džanić, član
Sandra Novkinić, član

Members

List of members (alphabetically, by last name, as of November 25, 2019):


Adisa Ahmetspahić

Nadira Aljović

Damir Arsenijević

Faruk Bajraktarević

Željka Babić

Tatjana Bijelić

Branko Crnogorac

Nihada Delibegović-Džanić

Srebren Dizdar

Jasmina Husanović Pehar

Milica Jošić Milinović

Nejla Kalajdžisalihović

Ksenija Kondali

Ognjen Kurteš

Sandra Novkinić

Davor Njegić

Adna Oković

Merima Šišić

Selma Tobudić

Selma Veseljević Jerković

 

0 0

Calendar