Organi Udruženja

President:
Ksenija Kondali

Vice President:
Selma Raljević

Secretary:
Damir Arsenijević
Managing Board

Ksenija Kondali, predsjednica
Selma Raljević, potpredsjednica
Tatjana Bijelić, član            
Damir Arsenijević, član
Nadira Aljović, član
Supervisory Board      

Srebren Dizdar, predsjednik
Nihada Delibegović-Džanić, član
Sandra Novkinić, član

Members

List of members (alphabetically, by last name, as of April 8, 2018):

Nadira Aljović
Damir Arsenijević
Faruk Bajraktarević
Željka Babić
Tatjana Bijelić
Ifeta Čirić-Fazlija
Nihada Delibegović-Džanić
Srebren Dizdar
Nejla Kalajdžisalihović
Ksenija Kondali
Sandra Novkinić
Davor Njegić
Adna Oković
Selma Raljević
Aida Salihović
0 0

Calendar