Membership

Hvala Vam na interesu da postanete član Udruženja za američke studije u Bosni i Hercegovini!

Molimo ispunite pristupnicu i pošaljete potpisanu i skeniranu pristupnicu na asa.in.bih@gmail.com.
Annual dues: 30 KM (BAM)

Bank Account:

Udruženje za američke studije u Bosni i Hercegovini

Sberbank BH d.d., Sarajevo, Fra Anđela Zvizdovića 1
1401011130004831 (KM)
1401011200474652 (devizni)
IBAN BA 391401011200071132
SWIFT SABRBA22

Opis plaćanja / Svrha doznake: Članarina
0 0

Calendar

Visits Counter

Number of online users: 2

Number of unique visits: 18923

Total views: 158516