O Udruženju

Puni naziv Udruženja je:
Udruženje za američke studije u Bosni i Hercegovini
Udruga za američke studije u Bosni i Hercegovini
Удружење за америчке студије у Босни и Херцеговини

Puni naziv Udruženja na engleskom jeziku glasi:

American Studies Association in Bosnia and Herzegovina

Skraćeni naziv Udruženja je:
UAMS u BiH
UAMS u BiH
УАМС у БиХ

Skraćeni naziv Udruženja na engleskom jeziku glasi:
ASA in BiH

Sjedište Udruženja je:
Sarajevo, ulica Franje Račkog broj 1.

Udruženje je nestranačka, nevladina i neprofitna organizacija.
Udruženje djeluje na cijelom području Bosne i Hercegovine.
Osnovni principi Udruženja su tolerancija, demokracija, raznolikost, dobrovoljnost i otvorenost.

Ciljevi i djelatnosti Udruženja su:
  • zalaganje za razvijanje i realizaciju američkih studija u Bosni i Hercegovini;
  • rad na upoznavanju domaće javnosti s američkom književnošću, kulturom, društvom, jezicima i drugim aspektima koje se odnose na Sjedinjene Američke Države;
  • pomoć i podrška u razvijanju akademskih, stručnih i kulturnih veza između SAD-a i Bosne i Hercegovine;
  • rad na unapređenju naučno-istraživačkog rada kroz organizovanje seminara, debata, simpozijuma, okruglih stolova, konferencija i drugih manifestacija, u skladu sa Zakonom;
  • rad na provođenju i realizaciji obrazovnih, stručnih i kulturnih projekata, u svrhu ostvarivanja djelatnosti Udruženja, u skladu sa Zakonom;
  • izdavanje knjiga, brošura, biltena, letaka, afiša i drugih publikacija u svrhu ostvarivanja djelatnosti Udruženja, u skladu sa Zakonom;
  • razmjena iskustava sa obrazovnim i znanstvenim institucijama, akademskim i stručnim udruženjima i drugim organizacijama, ustanovama i pojedincima u Bosni i Hercegovini i inozemstvu koji se bave američkom književnošću, kulturom i društvom ili koji mogu doprinijeti uspješnom djelovanju Udruženja, u skladu sa Zakonom.
0 0

Kalendar

Brojač posjeta

Broj online korisnika: 1

Broj jedinstvenih posjeta: 19520

Ukupno pregleda: 165725