Critical and Comparative Perspectives on American Studies

Tatjana Bijelić, "Between Homeland and Hostland: Women Migrants’ Agency in US Post-Yugoslav Novels", Twentieth-Century Literature:

Although massive (post)socialist migration from Eastern Europe to the West is becoming increasingly represented in post-Soviet and post-Yugoslav writing, contemporary novels on women’s experiences of immigration have received scant attention, both in their host countries and in their countries of origin. This essay contributes to emerging research on Eastern European women’s migrant writing by juxtaposing two semiautobiographical novels that belong to post-Yugoslav diasporic women’s literature: Nadja Tesich’s Native Land (1998) and Natasha Radojčić’s You Don’t Have to Live Here (2005). The main protagonists of both novels are transnational mediators whose migrant identities are reshaped at the intersection of Yugoslavia and the United States, and they offer provocative perspectives on women’s interlinked lives in homeland and host communities. While Tesich fictionalizes a postsocialist migrant’s uneasy relationship with transnational feminism in ways that anticipate her later entrapment in neotraditional gender roles, Radojčić illustrates patriarchal gendering under socialism to describe her own resistance to the gender confines of capitalism. The article focuses on the novels’ different representations of transnational exchanges, exploring to what extent women migrants achieve agency in the complex world of multicultural transactions.

Critical and Comparative Perspectives on American Studies

Editor(s): Ksenija Kondali, Faruk Bajraktarević; Contributors: Željka Babić;

Slika
This volume explores the convergences and divergences of American Studies today, and, more specifically, investigates how this discipline might be approached. Drawing on a wide range of perspectives, the essays brought together here address concerns related to the role and capacity of American Studies in the early 21st century, amidst alarming circumstances of environmental, economic, and educational degradation in a world characterized by a transnational flux of people, money, and cultures.

DICKINSONIAN INTONATIONS IN MODERN POETRY

Tatjana Bijelić

Slika
Dickinsonian Intonations in Modern Poetry offers a fresh and unique
perspective on Anglo-American literature. Focusing on Emily Dickinson’s lesser-known translocational poems and their own concepts of
space and spirituality, the author traces a line of poetic influence that
originates with Dickinson and includes diverse Imagist, confessional,
feminist, and contemporary voices. Written with flair and sophistication, the book combines theoretically grounded close readings of relevant poems and a creative-critical approach to literary texts.

Faulkner i Selimović su bili ovdje: modernizam, otuđenje i dezintegracija

doc. dr. Selma Raljević

Slika
Naučna monografija Faulkner i Selimović su bili ovdje: modernizam, otuđenje i dezintegracija doc. dr. Selme Raljević „predstavlja jedinstveno djelo, komparatističko u najboljem smislu te riječi, spajajući slavistička i amerikanistička interesovanja, a istovremeno i multidisciplinarno, kako to djela ovih dvaju velikih pisaca i zahtijevaju.“ (Iz recenzije prof. emeritusa dr. Zvonimira Radeljkovića).

PREPLETI PARADIGMI Prošlost, pamćenje i prostor u američkoj ženskoj prozi

KSENIJA KONDALI

Slika
Paradigme u naslovu knjige odnose se na teorijsko-analitičke pristupe prepletu prob- lema koje autorica izdvaja i analizira na odabranom predlošku američke proze. Is- preplićući pitanja prošlosti, pamćenja i prostora, Ksenija Kondali nudi uvjerljivo čitan- je niza američkih spisateljica i pokazuje kako se iz inozemne pozicije može pridonijeti disciplini američkih studija. Upravo iz te pozicije otkriva se transdisciplinarna važnost ove knjige jer će čitatelj u njoj naći aparaturu kojom može misliti našu i uže i šire shvaćenu regiju koja je, u odnosu na SAD, prostorno manja ali koja ne oskudijeva u prošlosti i pamćenju. Disciplinarno besprijekorno napisana, ova knjiga oprimjeruje način kako književnost i znanost o njoj još uvijek mogu biti korisni u razumijevanju izvantekstovne stvarnosti...

PROZOR U PREDGRAĐU

Željka Babić

Slika
Posebna korist ovog monografskog izdanja je u istraživačkoj svestranosti koja ni u kom smislu ne oscilira u kvalitetu, od početka do kraja, od teme do teme. Radi se o izvornim naučnoistraživačkim radovima nastalim kao
rezultat svestranog bavljenja jezikom u vrlo različitim oblastima nauke o jeziku kao šireg područja. Ukupno djelo je od izuzetnog značaja naročito za mlade lingviste, uključujući prevodioce, jer pokazuje i zahtjevnost, ali i istraživački potencijal kako teorijskih, tako i praktičnih pitanja vezanih za jezik kao akademsku oblast, ali i jezik kao organski dio svakodnevnog života, te jezik kao dio stvaralačkog procesa prevođenja, naročito prevođenja poezije

Non-finite Clauses in English

Properties and function

Političku humor i javni diskurs

 

Slika
Sanja Berberović i Nihada Delibegović Džanić
0 0

Kalendar