Critical and Comparative Perspectives on American Studies

Editor(s): Ksenija Kondali, Faruk Bajraktarević; Contributors: Željka Babić;

Slika
This volume explores the convergences and divergences of American Studies today, and, more specifically, investigates how this discipline might be approached. Drawing on a wide range of perspectives, the essays brought together here address concerns related to the role and capacity of American Studies in the early 21st century, amidst alarming circumstances of environmental, economic, and educational degradation in a world characterized by a transnational flux of people, money, and cultures.

Faulkner i Selimović su bili ovdje: modernizam, otuđenje i dezintegracija

doc. dr. Selma Raljević

Slika
Naučna monografija Faulkner i Selimović su bili ovdje: modernizam, otuđenje i dezintegracija doc. dr. Selme Raljević „predstavlja jedinstveno djelo, komparatističko u najboljem smislu te riječi, spajajući slavistička i amerikanistička interesovanja, a istovremeno i multidisciplinarno, kako to djela ovih dvaju velikih pisaca i zahtijevaju.“ (Iz recenzije prof. emeritusa dr. Zvonimira Radeljkovića).

PREPLETI PARADIGMI Prošlost, pamćenje i prostor u američkoj ženskoj prozi

KSENIJA KONDALI

Slika
Paradigme u naslovu knjige odnose se na teorijsko-analitičke pristupe prepletu prob- lema koje autorica izdvaja i analizira na odabranom predlošku američke proze. Is- preplićući pitanja prošlosti, pamćenja i prostora, Ksenija Kondali nudi uvjerljivo čitan- je niza američkih spisateljica i pokazuje kako se iz inozemne pozicije može pridonijeti disciplini američkih studija. Upravo iz te pozicije otkriva se transdisciplinarna važnost ove knjige jer će čitatelj u njoj naći aparaturu kojom može misliti našu i uže i šire shvaćenu regiju koja je, u odnosu na SAD, prostorno manja ali koja ne oskudijeva u prošlosti i pamćenju. Disciplinarno besprijekorno napisana, ova knjiga oprimjeruje način kako književnost i znanost o njoj još uvijek mogu biti korisni u razumijevanju izvantekstovne stvarnosti...

Non-finite Clauses in English

Properties and function

Političku humor i javni diskurs

 

Slika
Sanja Berberović i Nihada Delibegović Džanić
0 0

Kalendar