Statut Udruženja

U skladu sa čl. 10. i 12. Zakona o udruženjima i fondacijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 32/01, 42/03, 63/08 i 76/11), Osnivačka Skupština Udruženja za američke studije u Bosni i Hercegovini, održana u Sarajevu, dana 12.09.2015. godine, donijela je

STATUT
UDRUŽENJA ZA AMERIČKE STUDIJE U BOSNI I HERCEGOVINI
I-OPŠTE ODREDBE

Član 1.
Udruženje za američke studije u Bosni i Hercegovini (u daljnjem tekstu: Udruženje) je osnovano Odlukom o osnivanju Broj: 01/15 od 12.09.2015. godine, u skladu sa Zakonom o udruženjima i fondacijama Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Zakon).

Puni tekst Statuta možete preuzeti na linku ispod:
0 0

Kalendar

Brojač posjeta

Broj online korisnika: 1

Broj jedinstvenih posjeta: 19520

Ukupno pregleda: 165726