Monografija Faulkner i Selimović su bili ovdje: modernizam, otuđenje i dezintegracija

doc. dr. Selma Raljević

Naučna monografija Faulkner i Selimović su bili ovdje: modernizam, otuđenje i dezintegracija doc. dr. Selme Raljević „predstavlja jedinstveno djelo, komparatističko u najboljem smislu te riječi, spajajući slavistička i amerikanistička interesovanja, a istovremeno i multidisciplinarno, kako to djela ovih dvaju velikih pisaca i zahtijevaju.“ (Iz recenzije prof. emeritusa dr. Zvonimira Radeljkovića)
Slika
Monografija Faulkner i Selimović su bili ovdje: modernizam, otuđenje i dezintegracija doc. dr. Selme Raljević se bavi romanima Williama Faulknera: Krik i bijes (The Sound and the Fury, 1929), Svjetlost u avgustu (Light in August, 1932), Absalome, Absalome! (Absalom, Absalom!, 1936) i Idi, Mojsije (Go Down, Moses, 1942), i proznim djelima Meše Selimovića:  Derviš i smrt (Sarajevo, 1966), Tvrđava (Sarajevo, 1970), Ostrvo (Beograd, 1974) i Sjećanja (Beograd, 1976) unutar konteksta moderne književne teorije i širih književno-historijskih, teorijskih i kulturoloških rasprava. Odabrana djela dvojice pisaca sagledavaju se tekstualno i kontekstualno u cjelini i u svim nivoima od mikrostrukture do makrostrukture teksta s težištem na komparativnom istraživanju umjetničkih ostvarenja dvojice književnika. Na taj način se književnost, a onda i ličnosti američkog i bosanskohercegovačkog pisca u studiji doc. dr. Raljević prvi put postavljaju u paralelu, čime se predočava uočljiva i jasna slika njihovih sličnosti, ali i razlika u ostvarenju zasebnih modernih književnih zamisli. Naime, mnogi književni kritičari i naučnici iz oblasti humanističkih nauka istraživali su u različitim pristupima Faulknerova i Selimovićeva djela zasebno i odvojeno, ali ona nikada nisu analizirana komparativno. Međutim, između dva pisca i među njihovim djelima postoje mnoge sličnosti, pa čak njihove mikro-različitosti često postaju makro-sličnosti, kako to pokazuje i dokazuje studija doc. dr. Selme Raljević.

Knjiga se sastoji od 370 stranica. Podijeljena je na tri glavna poglavlja: 1. Poetika modernizma, 2. Moderni svijet Williama Faulknera i Meše Selimovića, te 3. Otuđenje i dezintegracija u odabranim djelima W. Faulknera i M. Selimovića. Prvi dio studije je podijeljen na tri potpoglavlja: 1.1. Opće književno-historijske odrednice modernizma, 1.2. Modernizam u književnoj Americi, i 1.3. Modernizam u književnoj Bosni i Hercegovini. Drugo poglavlje je znatno obimnije i složenije, mada se, također, sastoji iz tri potpoglavlja: 2.1. Kilroy je bio ovdje – Život i umjetnost Williama Faulknera i Meše Selimovića, zatim 2.2. Težišta Faulknerove i Selimovićeve proze, i 2.3. Modaliteti egzistencije, etičke paradigme i kosmopolitski (anti)esteticizam istine. Treće, završno, poglavlje knjige čine četiri potpoglavlja: 3.1. Poetika prostora, 3.2. Polifonija identiteta, 3.3. Subverzivnost Faulknerovog i Selimovićevog „pisma groteske“, i 3.4. Ljubav u mogućem svijetu.

Objavljivanjem novih naučnih rezultata i originalnim doprinosom naučnoj misli o dvojici velikih svjetskih pisaca, povezanih upravo njihovom pripadnosti svjetskoj književnosti modernizma, kao i sličnostima različitog, ali u izvjesnom domenu istovjetnog univerzalnog multikulturalnog i multinacionalnog svijeta iz kojeg su ponikli, studija doc. dr. Selme Raljević ostvaruje vrijedan doprinos izučavanju američke i bosanskohercegovačke, te komparativne književnosti u Bosni i Hercegovini i svijetu. Zbog svega toga cijenjeni amerikanista prof. emeritus dr. Zvonimir Radeljković smatra da će knjiga doc. dr. Raljević „postati neizbježni dio bosanskohercegovačkog kritičkog kanona.“

Izadavač monografije Faulkner i Selimović su bili ovdje: modernizam, otuđenje i dezintegracija je Slovo Gorčina Stolac, suizdavač je Fakultet humanističkih nauka u Mostaru, a objavljena je krajem 2016. godine.
0 0

Kalendar

Brojač posjeta

Broj online korisnika: 1

Broj jedinstvenih posjeta: 18923

Ukupno pregleda: 158504