Aktivnosti

Obilježavanja Nacionalnog dana svjesnosti o bibliotekama

 

01.03.2018 10:21
Slika
 
Članovi Udruženja za američke studije u Bosni i Hercegovini uzeli su učešće na naučnom skupu povodom Nacionalnog dana svjesnosti o bibliotekama u BiH. Skup je organizirala Biblioteka Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu pod nazivom „Feministička kritika u divljini – 36 godina od objavljivanja teksta autorice Elaine Showalter“. Tematsko i glavno izlaganje podnijela je prof. dr. Tatjana Jukić Gregurić, redovna profesorica u trajnom zvanju sa Odsjeka za anglistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, koja je izložila referat pod naslovom U divljini ili u svijetu? O feminističkoj kritici danas.
0 0