Aktivnosti

Predavanja prof. dr. Jeana Kempfa sa Univerziteta Lumière-Lyon2

 

04.02.2019 08:19
Slika
 

Članovi Udruženja su se pridružili publici − studentima na Odsjeku za anglistiku Filozofskog fakulteta u Sarajevu gdje je gostovao prof. dr. Jean Kempf, redovni professor američke civilizacije na Univerzitetu Lumière-Lyon2 (Francuska). Prof. dr. Kempf je boravio na Univerzitetu u Sarajevu u periodu od 6-12. 1. 2019. godine i održao predavanja o američkoj vizualnoj kulturi i osvajanju američkog kontinenta od 1830. do 1890., kao i o pamćenju u američkoj kulturi.

Više informacija o Jeanu Kempfu nalazi se ovdje: https://perso.univ-lyon2.fr/~jkempf/

0 0