Aktivnosti

Wallraven info

 

16.04.2018 08:23
Slika
 

Treću tribinu povodom obilježavanja Nacionalnog dana ženske historije koje je organiziralo Udruženje za američke studije u Bosni i Hercegovini (UAMS u BiH) u saradnji s Američkim kutkom u Sarajevu vodila je vanredna profesorica Miriam Wallraven sa Univerziteta u Würzburgu (Njemačka). Prof. dr. Wallraven je 28. 3. 2018. godine govorila na temu „Žanrovi moderne feminističke svijesti u Americi: Charlotte Perkins Gilman“ ("The Genres of Modern Feminist Consciousness in America: Charlotte Perkins Gilman"). Podsjećajući na značaj autorice Charlotte Perkins Gilman koja je stvarala krajem 19. i početkom 20. stoljeća, prof. dr. Wallraven je predstavila specifične aspekte kojima je Gilman doprinijela promišljanju uloge spola, ekonomskih odnosa i odnosa moći.

 

0 0